Weronika Grodzew Kołacińska

Wokalistka o bułgarskich korzeniach, doktor nauk humanistycznych,etnomuzykolog. Stypendystka w Instytucie Tradycji Ludowej na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia), gdzie – w ramach zajęć prof. Jarkko Niemi -prowadziła wykłady na temat bułgarskiej muzyki ludowej oraz warsztaty tradycyjnego śpiewu ludowego. Wykładowca w Podyplomowym Studium Etnomuzykologicznym. Współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego (obchody rocznicowe, wydawnictwa dokumentujące kulturę muzyczną Warszawy przedwojennej i okupacyjnej, audycje radiowe o kulturze muzycznej dawnej i współczesnej Warszawy). Prowadzi warsztaty śpiewu etnicznego (dla aktorów min.: adeptów Akademii Teatralnej w Warszawie, nauczycieli szkół muzycznych, pasjonatów muzyki ludowej) oraz wykłady gościnne w Instytucie Badań Literackich dla studentów Zarządzania Kulturą (ART LAB). Od kilkunastu lat współtworzy projekty muzyczne na pograniczu stylów i kultur, współpracując z takimi zespołami i artystami jak: Sarakina, Swoją Drogą, Sine Nomine, Village Kollektiv, Zespół Polski Marii Pomianowskiej, Lao Che, Frutti di Mare, Masala. W projekcie poprowadzi warsztaty z białego śpiewu dla początkujących i zaawansowanych oraz będzie jedną ze specjalistów w ramach panelu dyskusyjnego. Ponadto artystka biorąca udział w koncercie finałowym.